THS v PHS Varsity Girls 10/29/13 - CervenkaPhotography